Novast Automation s.r.o.

Přístroje a zařízení pro průmyslovou automatizaci od předních světových výrobců.

Vize

Chceme být respektovaným dodavatelem pro největší průmyslové podniky na českém trhu.

Mise

Dodáváme měřící přístroje od světových výrobců, kteří jsou lídry ve svém portfoliu.

Pomáháme naším zákazníkům řešit potřeby pro jejich plynulou výrobu.

Společnosti, které zastupujeme na českém trhu

Společnost Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, založená v Mannheimu v roce 1872, se proslavila vynálezem principu měřidla s oválnými ozubenými koly pro přesné měření průtoku. Společnost vyrábí taktéž hustoměry, měřiče koncentrace a dávkovače.

Zařízení od Bopp & Reuther Messtechnik se celosvětově používají všude tam, kde je třeba spolehlivě měřit, řídit a regulovat kapalná a plynná media a páru.

Současná renesance oválových průtokoměrů jako fakturačních měřidel je, kromě jiného, i v oblastech bez přívodu elekrické energie, resp. bez jakékoli možnosti napájení.

Společně vytváříme individuální řešení pro naše zákazníky, uvádíme zařízení a systémy do provozu a nabízíme komplexní poprodejní servis.

Měření průtoku technologické vody v chemickém provozu.

Colifast® AS má tři přístroje pro rychlou detekci fekální kontaminace ve vodě. Jedním ze systémů je ruční ruční přístroj pro testování v terénu, další dva jsou online analyzátory připojené přímo ke zdroji vody. Online přístroje automaticky odebírají reprezentativní vzorek vody, provádějí mikrobiologickou analýzu a výsledky předávají uživateli. Technologie šetří čas, snižuje náklady a je šetrná k životnímu prostředí.

Colifast Field Kit™ je přenosné zařízení pro detekci fekální kontaminace v terénu. Za pouhých 15 minut může přístroj uživateli poskytnout informaci o tom, zda došlo k incidentu. Tato rychlá metoda je vynikající pro sledování zdrojů kontaminace nejen v řekách. Sada obsahuje vše, co uživatel potřebuje pro provádění analýzy v terénu.

Colifast ALARM™ je online nástroj pro detekci indikátorových bakterií v pitné vodě, který využívá patentovanou technologii Colifast. Colifast ALARM™ odebírá 100 ml vzorku vody v naprogramovaných intervalech a provádí mikrobiologickou analýzu na celkové koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie nebo  E. coli. Systém dokáže detekovat 1 cfu/100 ml a výsledky jsou získány během 6-15 hodin, poté jsou okamžitě předány operátorovi pomocí sms, e-mailu, PLC/SCADA nebo LAN.

Colifast CALM™ je výkonný nástroj pro monitorování surové vody, rekreačních vod a vody v celém životním prostředí. Automatizovaný online systém může uživateli poskytnout kvantitativní výsledky pro E.coli , celkové a fekální koliformní bakterie a P. aeruginosa . Doba detekce je od 8 do 12 hodin a k provedení analýzy není zapotřebí žádné laboratorní vybavení ani dovednosti v mikrobiologii.

V roce 1979 založili bratři Wu na Taiwanu společnost FineTek Technologies s cílem poskytovat kompletní řešení pro splnění potřeb zákazníků, výrobou kvalitních průmyslových senzorů pro měření hladiny sypkých látek, průtoku kapalin, tlaku a teploty. Od roku 1999 společnost významně rozšířila své působení na místní a především mezinárodní úrovni. Poskytuje vynikající služby a vylepšená řešení.

Řada SC je vibrační bodový hladinový snímač, který využívá piezoelektrický krystal a technologii polovodičové elektroniky k vytváření vibrací. Když je sonda v kontaktu s cílovým materiálem, vibrace se utlumí a elektronická zpětná vazba indikuje přítomnost materiálu. Když je sondy opět bez cílového materiálu, vibrace se opět vytvoří a výstupní stav se vrátí, aby indikoval nepřítomnost materiálu. Hladinový vibrační snímač lze široce použít pro detekci minimální a maximální hladiny v nádržích, silech a násypkách naplněných materiály různé hustoty a skupenství.

Příložné ultrazvukové průtokoměry EPU měří pomocí ultrazvukových pulzních vln, které procházejí sondou a dopadají na kapalný materiál. Zatímco se pulzní vlny rychle rozptylují kapalinou, proudění kapaliny způsobí malou změnu v rychlosti šíření pulzních vln. Tato změna času, ve kterém jsou pulzní vlny rozptýleny, je úměrná průtoku kapaliny. Odvozuje se tedy průtok kapaliny. Během měření průtoku nedochází k vniknutí do potrubí, a proto nebudou způsobeny žádné nepříznivé účinky na potrubí nebo procesní kapalinu. Zobrazení okamžitého průtoku a kumulativního množství. Standardní 4-20mA, pulzní výstup, komunikace RS485 Modbus.

Použitelné pro všechny typy kapalin, které neobsahují vzduch, sediment nebo kal.

Process Instruments (UK) Ltd. (Pi) je globálním dodavatelem, který poskytuje řešení pro analýzu vody již od roku 1998. S novými výrobními závody a laboratořemi v Burnley (UK), má Pi rostoucí reputaci díky inovacím u zákazníků ve více než 50 zemích na 6 kontinentech. Hlavní část podnikání společnosti Pi probíhá prostřednictvím smluv Private Label/OEM. Místo soustředění se na budování značky, se Pi snaží poskytovat svým zákazníkům nejspolehlivější, nejflexibilnější a pravděpodobně nejlepší analyzátory kvality vody na trhu. Např. pro měření chloru, zákalu a kyslíku. Pro kontrolu účinnosti filtrů na úpravnách vod dodává Pi spolehlivé čítače částic.

Společně poskytujeme zákazníkům řešení specifická pro jejich potřeby.

Měření zákalu kondenzátu v energetickém provozu.

Proteus Instruments sídlí v Bromsgrove, Worcestershire, Spojené království. Působí po celém světě prostřednictvím sítě distributorů a má mezinárodní vědeckou podporu.

Proteus Instruments je obchodní divize společnosti RS Hydro a byla vytvořena na pozadí inovačního projektu vývoje snímače BSK v reálném čase. Výsledkem 27měsíčního partnerství mezi University of Birmingham a RS Hydro bylo zkonstruování nízkonákladové monitorovací platformy s automatickým čištěním, která měří BSK a CHSK v reálném čase.

Konvenční režimy vzorkování používané regulátory životního prostředí a výzkumnými pracovníky (typicky jednou týdně nebo denně) často nedokážou reprezentovat skutečnou dynamiku kvality vody, zejména tam, kde existuje denní periodicita. dále získání výsledků pomocí laboratorní analýzy BSK5 může trvat až 10 dní, což znamená, že až dosud nebylo možné BSK použít jako parametr v reálném čase, ale pouze jako důkaz po události.

Oceňovaná, patentovaná, multiparametrová sonda měří v reálném čase přesně a spolehlivě BSK, CHSK, TOC a koliformní bakterie (celkové, E. coli nebo fekální) jako stacionární nebo přenosná.

Proteus má potenciál změnit mnoho zažitých způsobů měření. Představte si senzor, který by mohl řídit a optimalizovat ČOV na základě organického zatížení buď v kanalizační síti, nebo vstupující do ČOV, čímž by potenciálně spojil kanalizační síť s její nadzemní infrastrukturou. Představte si senzor, který by mohl být nasazen kdekoli a který by mohl poskytovat výstrahy proti organickému znečištění v reálném čase – v pitné vodě i v povrchových vodách.

Inovace Proteus je taková, že je chráněna patentem (GB2553218).

Společnost Tethys Instruments byla založena v roce 2002. Je předním světovým poskytovatelem on-line analyzátorů plynu a vody pro environmentální aplikace. Sídlo má ve Francii a společně s distributory po celém světě poskytuje prvotřídní služby a vybavení pro monitorování životního prostředí.

On-line analyzátory vody Tethys jsou založeny na UV-viditelném spektrografu s vysokým rozlišením. Umožňují současně sledovat mnoho různých parametrů pro čistírny odpadních vod, úpravny vod nebo říční monitorovací stanice s vynikající stabilitou a nízkými provozními náklady. Stejný spektrograf může měřit organické látky, dusičnany, barvu, zákal, fosforečnany a amoniak. Díky automatickému čisticímu systému a lampě s extrémně dlouhou životností je údržba omezena pouze na pravidelné doplňování levného čisticího roztoku a případně reagencií v závislosti na parametrech. Patentovaná průtočná cela umožňuje měření při velmi vysoké úrovni suspendovaných pevných látek bez jejího ucpávání.

Technologie založená na UV spektroskopii nabízí bezkonkurenční spolehlivost a velmi nízké provozní náklady. Nové generace analyzátorů plynu a vody založená na vysokorychlostních digitálních procesorech poskytuje nepřekonatelné výkony z hlediska doby odezvy, opakovatelnosti, snadného použití a spolehlivosti. Zvláštní důraz je kladen na ergonomii a dostupnost pro usnadnění instalace a minimalizaci nákladů na servis.

Společnost TriOS Mess- und Datentechnik GmbH již dvě desetiletí poskytuje partnerům ve vědě a ochraně přírody vysoce kvalitní měřicí přístroje pro monitorování životního prostředí a vod. Všechny výrobní fáze probíhají v areálu společnosti v Rastede v Německu. Počínaje výzkumem a vývojem, přes výrobu komponentů v mechanických a elektronických dílnách až po finální sestavení výrobku. Materiály nejvyšší kvality a precizní konstrukce jsou prioritou ve všech fázích výroby.

TriOS je dlouholetým výrobcem vysoce kvalitní optické měřicí techniky. Kromě radiometrů nabízí TriOS také fotometry, fluorometry a různé další analytické přístroje.

Nový všestranný přístroj NICO plus nabízí měření parametrů NO3-N, NO3, NOx-N, NOx, UVT254, UVT254n, SAK254, CSBeq, BSBeq, TOCeq, DOCeq, zákal a TSSeq. Vnitřní korekce teploty navíc zvyšuje stabilitu naměřených hodnot. Má funkce, které výrazně převyšují aktuálně dostupná zařízení na trhu, v kombinaci s atraktivní cenou. Přístrojová platforma všech fotometrů TriOS znamená jednotné náhradní díly a spotřební materiál a univerzální použití široké škály příslušenství.

Společně našim zákazníkům nabízíme nejen jednotlivé měřicí senzory, ale celé návrhy systémů pro aplikace v mnoha průmyslových oblastech.

Měření CHSK plovoucí UV sondou ve škrobárně.

Společnosti, se kterými úzce spolupracujeme

ABB je technologickým lídrem v oblasti elektro a automatizace.

Jako Partner společně nabízíme našim zákazníkům ucelenou škálu měřicích přístrojů pro průmyslovou automatizaci vč. analyzátorů plynů.

Měření pH v chemickém průmyslu.

Historie společnosti ETL Verfahrenstechnik GmbH začala před 30 lety vývojem vysoce výkonných filtračních systémů a modulů pro přípravu vzorků vody. Kromě poradenství, vývoje a výroby filtračních systémů, membránových modulů a menších testovacích systémů pro laboratorní účely ETL neustále zkoumá nové úkoly s ohledem na možná řešení problémů s filtrací a membránovou technologií.

Nabídka našich služeb zahrnuje standardní i individuální řešení, která dokonale pokrývají potřeby zákazníků.

Procesní senzory Hamilton jsou známé pro svou vysokou kvalitu, dlouhou životnost, jedinečné vlastnosti a konkurenceschopné ceny.

Společně nabízíme vynikající řešení pro monitorování pH, rozpuštěného kyslíku, rozpuštěného oxidu uhličitého, vodivosti a ORP.

Akvizice společnosti Manvia pomohla společnosti JCT přinést vysokou kvalitu a inženýrství v oblasti systémů pro odběr vzorků a úpravu kapalin. JCT se specializuje na standardní a na zakázku zhotovené systémy a komponenty pro odběr vzorků kapalin, které jsou postaveny v moderním zařízení ve Španělsku.

Nabízíme chladiče i kompletní systémy manuálního vzorkování. Můžeme poskytnout komponenty a systémy pro odběr kapalin téměř ve všech speciálních materiálech, které splňují vaše procesní požadavky.

Německá společnost Rheonik se více než 35 let věnuje výhradně výrobě vysoce přesných Coriolisových hmotnostních průtokoměrů. Je průkopníkem např. ve vysokoteplotních zařízeních vyrobených ze speciálních materiálů.

Vedle vlastních Coriolisových průtokoměrů poskytujeme našim partnerům a zákazníkům detailní technickou podporu v nejobtížnějších průmyslových aplikacích.

Aktuality

V květnu 2023 jsme na výstavě Vodovody-Kanalizace v Praze obdrželi první cenu Zlatou Vod-Ku za multiparametrovou měřicí sondu kvality vody PROTEUS.

Kontaktujte nás

  • info@novast.cz