Novast Automation s.r.o.

Přístroje a zařízení pro průmyslovou automatizaci od předních světových výrobců.

Vize

Chceme být respektovaným dodavatelem pro největší průmyslové podniky na českém trhu.

Mise

Dodáváme měřící přístroje od světových výrobců, kteří jsou lídry ve svém portfoliu.

Pomáháme naším zákazníkům řešit potřeby pro jejich plynulou výrobu.

Společnosti, které zastupujeme na českém trhu

Společnost Bopp & Reuther Messtechnik GmbH, založená v Mannheimu v roce 1872, se proslavila vynálezem principu měřidla s oválnými ozubenými koly pro přesné měření průtoku. Společnost vyrábí taktéž hustoměry, měřiče koncentrace a dávkovače.

Zařízení od Bopp & Reuther Messtechnik se celosvětově používají všude tam, kde je třeba spolehlivě měřit, řídit a regulovat kapalná a plynná media a páru.

Současná renesance oválových průtokoměrů jako fakturačních měřidel je, kromě jiného, i v oblastech bez přívodu elekrické energie, resp. bez jakékoli možnosti napájení.

Společně vytváříme individuální řešení pro naše zákazníky, uvádíme zařízení a systémy do provozu a nabízíme komplexní poprodejní servis.

Process Instruments (UK) Ltd. (Pi) je globálním dodavatelem, který poskytuje řešení pro analýzu vody již od roku 1998. S novými výrobními závody a laboratořemi v Burnley (UK), má Pi rostoucí reputaci díky inovacím u zákazníků ve více než 50 zemích na 6 kontinentech. Hlavní část podnikání společnosti Pi probíhá prostřednictvím smluv Private Label/OEM. Místo soustředění se na budování značky, se Pi snaží poskytovat svým zákazníkům nejspolehlivější, nejflexibilnější a pravděpodobně nejlepší analyzátory kvality vody na trhu. Např. pro měření chloru, zákalu a kyslíku. Pro kontrolu účinnosti filtrů na úpravnách vod dodává Pi spolehlivé čítače částic.

Společně poskytujeme zákazníkům řešení specifická pro jejich potřeby.

Proteus Instruments sídlí v Bromsgrove, Worcestershire, Spojené království. Působí po celém světě prostřednictvím sítě distributorů a má mezinárodní vědeckou podporu.

Proteus Instruments je obchodní divize společnosti RS Hydro a byla vytvořena na pozadí inovačního projektu vývoje snímače BSK v reálném čase. Výsledkem 27měsíčního partnerství mezi University of Birmingham a RS Hydro bylo zkonstruování nízkonákladové monitorovací platformy s automatickým čištěním, která měří BSK a CHSK v reálném čase.

Konvenční režimy vzorkování používané regulátory životního prostředí a výzkumnými pracovníky (typicky jednou týdně nebo denně) často nedokážou reprezentovat skutečnou dynamiku kvality vody, zejména tam, kde existuje denní periodicita. dále získání výsledků pomocí laboratorní analýzy BSK5 může trvat až 10 dní, což znamená, že až dosud nebylo možné BSK použít jako parametr v reálném čase, ale pouze jako důkaz po události.

Oceňovaná, patentovaná, multiparametrová sonda měří v reálném čase přesně a spolehlivě BSK, CHSK, TOC a koliformní bakterie (celkové, E. coli nebo fekální) jako stacionární nebo přenosná.

Proteus má potenciál změnit mnoho zažitých způsobů měření. Představte si senzor, který by mohl řídit a optimalizovat ČOV na základě organického zatížení buď v kanalizační síti, nebo vstupující do ČOV, čímž by potenciálně spojil kanalizační síť s její nadzemní infrastrukturou. Představte si senzor, který by mohl být nasazen kdekoli a který by mohl poskytovat výstrahy proti organickému znečištění v reálném čase – v pitné vodě i v povrchových vodách.

Inovace Proteus je taková, že je chráněna patentem (GB2553218).

Společnost Tethys Instruments byla založena v roce 2002. Je předním světovým poskytovatelem on-line analyzátorů plynu a vody pro environmentální aplikace. Sídlo má ve Francii a společně s distributory po celém světě poskytuje prvotřídní služby a vybavení pro monitorování životního prostředí.

On-line analyzátory vody Tethys jsou založeny na UV-viditelném spektrografu s vysokým rozlišením. Umožňují současně sledovat mnoho různých parametrů pro čistírny odpadních vod, úpravny vod nebo říční monitorovací stanice s vynikající stabilitou a nízkými provozními náklady. Stejný spektrograf může měřit organické látky, dusičnany, barvu, zákal, fosforečnany a amoniak. Díky automatickému čisticímu systému a lampě s extrémně dlouhou životností je údržba omezena pouze na pravidelné doplňování levného čisticího roztoku a případně reagencií v závislosti na parametrech. Patentovaná průtočná cela umožňuje měření při velmi vysoké úrovni suspendovaných pevných látek bez jejího ucpávání.

Technologie založená na UV spektroskopii nabízí bezkonkurenční spolehlivost a velmi nízké provozní náklady. Nové generace analyzátorů plynu a vody založená na vysokorychlostních digitálních procesorech poskytuje nepřekonatelné výkony z hlediska doby odezvy, opakovatelnosti, snadného použití a spolehlivosti. Zvláštní důraz je kladen na ergonomii a dostupnost pro usnadnění instalace a minimalizaci nákladů na servis.

Společnost TriOS Mess- und Datentechnik GmbH již dvě desetiletí poskytuje partnerům ve vědě a ochraně přírody vysoce kvalitní měřicí přístroje pro monitorování životního prostředí a vod. Všechny výrobní fáze probíhají v areálu společnosti v Rastede v Německu. Počínaje výzkumem a vývojem, přes výrobu komponentů v mechanických a elektronických dílnách až po finální sestavení výrobku. Materiály nejvyšší kvality a precizní konstrukce jsou prioritou ve všech fázích výroby.

TriOS je dlouholetým výrobcem vysoce kvalitní optické měřicí techniky. Kromě radiometrů nabízí TriOS také fotometry, fluorometry a různé další analytické přístroje.

Nový všestranný přístroj NICO plus nabízí měření parametrů NO3-N, NO3, NOx-N, NOx, UVT254, UVT254n, SAK254, CSBeq, BSBeq, TOCeq, DOCeq, zákal a TSSeq. Vnitřní korekce teploty navíc zvyšuje stabilitu naměřených hodnot. Má funkce, které výrazně převyšují aktuálně dostupná zařízení na trhu, v kombinaci s atraktivní cenou. Přístrojová platforma všech fotometrů TriOS znamená jednotné náhradní díly a spotřební materiál a univerzální použití široké škály příslušenství.

Společně našim zákazníkům nabízíme nejen jednotlivé měřicí senzory, ale celé návrhy systémů pro aplikace v mnoha průmyslových oblastech.

Společnosti, se kterými úzce spolupracujeme

ABB je technologickým lídrem v oblasti elektro a automatizace.

Jako Partner společně nabízíme našim zákazníkům ucelenou škálu měřicích přístrojů pro průmyslovou automatizaci vč. analyzátorů plynů.

Historie společnosti ETL Verfahrenstechnik GmbH začala před 30 lety vývojem vysoce výkonných filtračních systémů a modulů pro přípravu vzorků vody. Kromě poradenství, vývoje a výroby filtračních systémů, membránových modulů a menších testovacích systémů pro laboratorní účely ETL neustále zkoumá nové úkoly s ohledem na možná řešení problémů s filtrací a membránovou technologií.

Nabídka našich služeb zahrnuje standardní i individuální řešení, která dokonale pokrývají potřeby zákazníků.

Procesní senzory Hamilton jsou známé pro svou vysokou kvalitu, dlouhou životnost, jedinečné vlastnosti a konkurenceschopné ceny.

Společně nabízíme vynikající řešení pro monitorování pH, rozpuštěného kyslíku, rozpuštěného oxidu uhličitého, vodivosti a ORP.

Akvizice společnosti Manvia pomohla společnosti JCT přinést vysokou kvalitu a inženýrství v oblasti systémů pro odběr vzorků a úpravu kapalin. JCT se specializuje na standardní a na zakázku zhotovené systémy a komponenty pro odběr vzorků kapalin, které jsou postaveny v moderním zařízení ve Španělsku.

Nabízíme chladiče i kompletní systémy manuálního vzorkování. Můžeme poskytnout komponenty a systémy pro odběr kapalin téměř ve všech speciálních materiálech, které splňují vaše procesní požadavky.

Kontaktujte nás

  • info@novast.cz